Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các lớp khóa K10 (2017-2019) Đợt 2
Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ
Hướng dẫn nộp trực tuyến Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020
Cập nhật chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và đề cương chi tiết học phần (tháng 6 năm 2019)